Hợp âm bài hát Hợp âm When Was It Over? – Sasha Sloan (Phiên bản 1) | Trang cung cấp chord số 1 Việt Nam

Có phải bạn đang muốn tìm hợp âm bài hát Hợp âm When Was It Over? – Sasha Sloan (Phiên bản 1) phải không? Có phải bạn muốn tìm chord những bài hát mới ra mắt phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé

Bảng hợp âm bài Hợp âm When Was It Over? – Sasha Sloan (Phiên bản 1) | Trang web cung cấp chord số 1 Việt Nam.

Intro

[Em7] [G] [Cadd9]

 

Verse 1

Was it that [Em7]night you didn’t [G]ask where I had [Cadd9]been?

Was it that [Em7]fight we didn’t [G]have when I came [Am7]in?

Was it the [Em7]first time that you saw me drunk?

[G]Second time that I said, “I’m sorry”?

[Cadd9]Third time that I didn’t call?

Stayed out and missed your party?

[Em7] That time I met your friends [G]I was indifferent

[Am7] The way you act has got me [Cadd9]questioning

 

Chorus

When was it [Em7]over for [G]you?

When was it [Cadd9]over?

When was the [Em7]moment you [G]knew

That you were gonna [Am7]walk out [Cadd9]eventually?

It’s still not over for [Em7] [G] [Cadd9]me

It’s still not over for [Em7] [G] [Cadd9]me

 

READ  Hợp âm bài hát Hợp âm Mau Nước Mắt - Bảo Thy (Hợp âm cơ bản) | Trang cung cấp hợp âm số 1 Việt Nam

Verse 2

And I didn’t [Em7]ask if you were [G]okay

After a fight with your [Cadd9]mom

The last timе I [Em7]stayed over at [G]your place

And you wokе up [Am7] [Cadd9]alone

Was it the [Em7]first time you pulled away?

[G]Second time that we drove to Texas?

[Cadd9]Third time we ran into one of my random exes?

[Em7]So was it ever real?

[G]Or was it all pretend?

[Am7]The way you act has got me [Cadd9]wondering

 

Chorus

When was it [Em7]over for [G]you?

When was it [Cadd9]over? (When was it over?)

When was the [Em7]moment you [G]knew

That you were gonna [Am7]walk out [Cadd9]eventually?

It’s still not over for [Em7] [G] [Cadd9]me

It’s still not over for [Em7] [G] [Am7] [Cadd9]me

 

Bridge

[Em7]I’m still holdin’ on to you

[G]But I know you’re [Cadd9]already gone

[Em7]I’m still wakin’ up to you

[G]I’ve been holdin’ on for [Am7]too [Cadd9]long

 

Chorus

When was it [Em7]over for [G]you?

When was it [Cadd9]over? (When was it over?)

When was the [Em7]moment you [G]knew

That you were gonna [Am7]walk out [Cadd9]eventually?

Tell me, when was it [Em7]over for [G]you?

When was it [Cadd9]over? (Oh-ohh)

When was the [Em7]moment you [G]knew

That you were gonna [Am7]walk out [Cadd9]eventually?

It’s still not over for [Em7] [G] [Cadd9]me

 

Outro

[Em7]I’m still holdin’ on to you

[G]But I know you’re already [Cadd9]gone

It’s still not over for [Em7]me

I’m still wakin’ up to you

READ  Hợp âm bài hát Hợp âm: Break the Chain - Gene Loves Jezebel - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát | Trang web cung cấp hợp âm số 1 Việt Nam

[G]I’ve been holdin’ on for [Am7]too [Cadd9]long

(When was it [Em7] [G] [Cadd9]over)

[Em7] [G] [Cadd9] x3

Ngoài xem hợp âm bài hát này bạn có thể xem thêm nhiều hợp âm các bản nhạc khác tại đây: Xem thêm tại đây.

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề chord bài Hợp âm When Was It Over? – Sasha Sloan (Phiên bản 1).

#Hợp #âm #Sasha #Sloan #Phiên #bản

hợp âm Guitar bài Hợp âm When Was It Over? – Sasha Sloan (Phiên bản 1)

Hình ảnh liên quan đến chủ đề hợp âm bài Hợp âm When Was It Over? – Sasha Sloan (Phiên bản 1)

Hợp âm bài hát Hợp âm When Was It Over? - Sasha Sloan (Phiên bản 1)
Hợp âm bảng nhạc Hợp âm When Was It Over? – Sasha Sloan (Phiên bản 1)

Ngoài xem thông tin liên quan đến âm nhạc, bài hát, hợp âm bạn cũng có thể xem thêm một số mẫu gấu bông chúng tôi cung cấp tại đây: Cho xem thêm thông tin tại đây.

Mong rằng những thông tin này mang lại giá trị cho bạn, xin chân thành cảm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *