Lời bài hát Từ Mộc Lan (木兰辞) – Luân Tang | Trang lyric nhạc #1 Việt Nam

Có phải bạn đang muốn tìm lyrics bản nhạc Từ Mộc Lan (木兰辞) – Luân Tang phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé

Lời bài hát Từ Mộc Lan (木兰辞) – Luân Tang | Lyrics nhạc mới cập nhật.

唧唧复唧唧 木兰当户织

不闻机杼声 唯闻女叹息

问女何所思 问女何所忆

女亦无所思 女亦无所忆

昨夜见军帖 可汗大点兵

军书十二卷 卷卷有爷名

阿爷无大儿 木兰无长兄

愿为市鞍马 从此替爷征

东市买骏马 西市买鞍鞯

南市买辔头 北市买长鞭

旦辞爷娘去 暮宿黄河边

不闻爷娘唤女声

但闻黄河流水鸣溅溅

旦辞黄河去 暮至黑山头

不闻爷娘唤女声

但闻燕山胡骑鸣啾啾

唧唧复唧唧 木兰当户织

不闻机杼声 唯闻女叹息

问女何所思 问女何所忆

女亦无所思 女亦无所忆

See also  Hợp âm bài hát Đi cấy | Trang chord #1 Việt Nam

万里赴戎机 关山度若飞

朔气传金柝 寒光照铁衣

将军百战死 壮士十年归

归来见天子 天子坐明堂

策勋十二转 赏赐百千强

可汗问所欲 木兰不用尚书郎

愿驰千里足 送儿还故乡

爷娘闻女来 出郭相扶将

阿姊闻妹来 当户理红妆

小弟闻姊来 磨刀霍霍向猪羊

开我东阁门 坐我西阁床

脱我战时袍 著我旧时裳

当窗理云鬓 对镜帖花黄

出门看火伴 火伴皆惊忙

开我东阁门 坐我西阁床

唧唧复唧唧

脱我战时袍 著我旧时裳

木兰当户织

当窗理云鬓 对镜帖花黄

不闻机杼声

出门看火伴 火伴皆惊忙

唯闻女叹息

同行十二年 不知木兰是女郎

问女何所思

雄兔脚扑朔 雌兔眼迷离

问女何所忆

双兔傍地走 安能 安能辨我是雄雌

女亦无所思 女亦无所忆

Ngoài xem lyric bài hát này bạn có thể xem thêm nhiều lời bài hát khác tại đây: https://gaubongre.com/am-nhac.

See also  Lời bài hát Rước Tình Về Với Quê Hương - Hoàng Thi Thơ | Trang web cung cấp lời bài hát #1 Việt Nam

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề Lời nhạc Từ Mộc Lan (木兰辞) – Luân Tang

#Từ #Mộc #Lan #木兰辞 #Luân #Tang

Lyric bài hát Từ Mộc Lan (木兰辞) - Luân Tang
Lyric bài hát Từ Mộc Lan (木兰辞) – Luân Tang

Ngoài xem thông tin liên quan đến âm nhạc, bài hát bạn cũng có thể xem thêm một số mẫu gấu bông chúng tôi cung cấp tại đây: https://gaubongre.com.

Mong rằng những thông tin này mang lại giá trị cho bạn, xin chân thành cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.