Lời bài hát He’s All Over Me – Whitney Houston | Trang web cung cấp lời bài hát #1 Việt Nam

Có phải bạn đang muốn tìm Lời bài hát He’s All Over Me – Whitney Houston phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé

Lời bài hát He’s All Over Me – Whitney Houston | lời nhạc mới cập nhật.

Oh he’s all
He’s all over me
He’s keeping me alive
He’s all over me
He’s keeping me alive
He’s all over me
And he’s keeping me alive
The Lord is keeping me alive
I know he’s
He’s keeping me alive

Chorus:
He’s all over me
He’s all in my mind right now
And he’s keeping me alive
He’s all over me
And he’s keeping me alive
He’s all over me
And he’s keeping me alive
Yes he is
I know the Lord he is
He’s keeping me alive
Oh, yes he is, yeah

He’s in my hands
He’s in my feet
I can hardly keep my seat
He’s in my spirit and my soul
I will never grow old
He’s in my heart
He’s in my mind
I am glad am I
He’s all over me
The Lord is keeping me alive
I know he is keeping me alive
He’s keeping me alive

Like the Hebrew boys
Thrown in the fiery furnace
See everybody thought it was over for them
But the Lord brought them out on time
He’s the firm foundation
The God of all creation
There’s nothing that he won’t do for you
You can trust him, he’ll see you through

READ  Lời bài hát Black Chest Inn (intro) - Blazon Stone | Trang lyric nhạc #1 Việt Nam

Repeat Chorus

I want to tell you again
Like the Hebrew boys
They were thrown in the fiery furnace
Everybody thought it was over for them
But the Lord brought them out on time
He’s the firm foundation
The God of all creation
There’s nothing that he won’t do for you
If you trust him he’ll see you through

Chorus:
He’s all over me
He’s all over me
And he’s keeping me alive
The boy
He’s all over me
He’s all over me
And he’s keeping me alive
And he’d keeping me alive
He’s all over me
All over me
And he’s keeping me alive
My Lord is keeping me alive
I know the Lord is keeping me alive
I know he is keeping me alive

He’s in my hands and in my feet
I can hardly keep my seat
He’s in my spirit and my soul
I will never ever grow old
He’s in my heart and in my mind
I’m glad he’s mine
He’s on the right on the left
Over me over me
On the front and the back
On the right on the left
Over me over me
On the front and the back
On the right on the left
Yeah yeah

Chorus:
He’s all over me
He is keeping me alive
He’s all over me
He’s all over me
And he’s keeping me alive
My Lord is keeping me alive
He’s all over me
I’m so glad that he is
And he’s keeping me alive
He’s keeping me alive
I know he is
I know the Lord is keeping me
He’s keeping me alive

Ngoài xem lyric bài hát này bạn có thể xem thêm nhiều lời bài hát khác tại đây: Xem thêm thông tin âm nhạc tại đây.

READ  Lời bài hát Speed Queen - Zuba | Trang web cung cấp lời nhạc #1 Việt Nam

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề Lời bài hát He’s All Over Me – Whitney Houston

Lời bài hát He’s All Over Me – Whitney Houston

#Lời #bài #hát #Hes #Whitney #Houston

Hình ảnh liên quan đến đến chủ đề Lời bài hát He’s All Over Me – Whitney Houston

Lời bài hát He's All Over Me - Whitney Houston
Lời bài hát He’s All Over Me – Whitney Houston

Ngoài xem thông tin liên quan đến âm nhạc, bài hát bạn cũng có thể xem thêm một số mẫu gấu bông chúng tôi cung cấp tại đây: https://gaubongre.com.

Mong rằng những thông tin này mang lại giá trị cho bạn, xin chân thành cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *