Hợp âm bài hát Let Her Go | Trang chord #1 Việt Nam

Có phải bạn đang muốn tìm hợp âm bài hát Let Her Go phải không? Có phải bạn muốn tìm chord những bài hát mới ra mắt phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé

Bảng hợp âm bài Let Her Go | Chord mới cập nhật.

Capo 7. Tone [C]
(Chorus)
Well you only need the [F]light when it’s burning [C]low
Only miss the [G]sun when it starts to [Am]snow
Only know you [F]love her when you let her go [C] [G]
Only know you’ve been [F]high when you’re feeling [C]low
Only hate the [G]road when you’re missin [Am]home
Only know you [F]love her when you’ve let [C]her go
[G] And you let her go
 
(Instrumental)
[Am] [F] [G] [Em]
[Am] [F] [G]
 
(Verse 1)
[Am]Staring at the bottom of your [F]glass
Hoping [G]one day you will make a dream [Em]last
The dreams come [Am] slow and they go [F] so fast [G]
You [Am]see her when you close your [F]eyes
Maybe [G]one day you will understand [Em]why
Everything you [Am]touch surely [F]dies [G]
 
(Chorus)
Well you only need the [F]light when it’s burning [C]low
Only miss the [G]sun when it starts to [Am]snow
Only know you [F]love her when you let her go [C] [G]
Only know you’ve been [F]high when you’re feeling [C]low
Only hate the [G]road when you’re missin [Am]home
Only know you [F]love her when you’ve let [C]her go
 
(Verse 2)
[Am]Staring at the ceiling in the [F]dark
Same old [G]empty feeling in your [Em]heart
Love comes [Am]slow and it goes so [F]fast [G]
Well you [Am]see her when you fall [F]asleep
But to never to [G]touch and never to [Em]keep
Because you loved her too [Am]much
And you dive too [F]deep [G]
 
(Chorus)
Well you only need the [F]light when it’s burning [C]low
Only miss the [G]sun when it starts to [Am]snow
Only know you [F]love her when you let her go [C] [G]
Only know you’ve been [F]high when you’re feeling [C]low
Only hate the [G]road when you’re missin’ [Am]home
Only know you [F]love her when you’ve let [C]her go
 
(Bridge)
And you let her [Am]go
Ooooo [F]ooooo [G]oooooo
And you let her [Am]go
Ooooooo [F]ooooo [G]ooooo
And you let her [Am]go [F] [G] [Em]
 
(Interlude)
[Am] [F] [G]
 
(Chorus)
Well you only need the [F]light when it’s burning [C]low
Only miss the [G]sun when it starts to [Am]snow
Only know you [F]love her when you let her go [C] [G]
Only know you’ve been [F]high when you’re feeling [C]low
Only hate the [G]road when you’re missin’ [Am]home
Only know you [F]love her when you’ve let [C]her go
 
(Chorus)
Well you only need the [F]light when it burning [C]low
Only miss the [G]sun when it starts to [Am]snow
Only know you [F]love her when you let her go [C] [G]
Only know you’ve been [F]high when you’re feeling [C]low
Only hate the [G]road when you’re missin [Am]home
Only know you [F]love her when you’ve let [C]her go
[G] And you let her [Am]go

Ngoài xem hợp âm bài hát này bạn có thể xem thêm nhiều hợp âm các bản nhạc khác tại đây: https://gaubongre.com/am-nhac.

See also  Hợp âm bài hát Layla | Trang chord #1 Việt Nam
See also  Lời bài hát Der Philosoph - Wohlstandskinder | Website cung cấp lời bài hát #1 Việt Nam

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề chord của bài hát Let Her Go.Hợp âm bài hát Let Her Go
Hợp âm bảng nhạc Let Her Go

Ngoài xem thông tin liên quan đến âm nhạc, bài hát, hợp âm bạn cũng có thể xem thêm một số mẫu gấu bông chúng tôi cung cấp tại đây: https://gaubongre.com.

See also  Hợp âm bài hát Đắng Cay | Trang chord #1 Việt Nam

Mong rằng những thông tin này mang lại giá trị cho bạn, xin chân thành cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.