Hợp âm bài hát Hợp âm: Things – Dean Martin – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát | Trang cung cấp bảng hợp âm số 1 Việt Nam

Có phải bạn đang muốn tìm hợp âm bài hát Hợp âm: Things – Dean Martin – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát phải không? Có phải bạn muốn tìm chord những bài hát mới ra mắt phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé

Bảng hợp âm bài Hợp âm: Things – Dean Martin – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát | Trang cung cấp hợp âm Guitar số 1 Việt Nam.

Album – Country Style – 1963.

#1.[C]Every night I sit here by my window..
staring at the lonely ave[G7]nue.[C]Watching lovers holdin’ hands and [F]laughin’..[C]thinkin’ ’bout the [G7]things we used to [C]do.

CHORUS:[C]Thinkin’ ’bout [G7]things..like a walk in the park.[C]Things..like a kiss in the dark.[G7]Things..like a sailboat ride..[C]what about the [C7]night

we cried?[F]Things..like a lover’s vow..[C]things that we don’t

do now.[G7]Thinkin’ ’bout the things we used to [C]do.[C#]

#2.[C#]Memories are all I have to cling to.
And heartaches are the friends I’m talkin’ [G#7]to.
When [C#]I’m not thinkin’ of just how much I [F#]love you..
I’m [C#]thinkin’ ’bout the [G#]things we used to [C#]do.

READ  Lời bài hát Compared Child (Acoustic) - TUYU | Trang lyric nhạc #1 Việt Nam

CHORUS:[C#]Thinkin’ ’bout [G#7]things..like a walk in the park.[C#]Things..like a kiss in the dark.[G#7]Things..like a sailboat ride..[C#]what about the [C#7]night

we cried?[F#]Things..like a lover’s vow..[C#]things that we don’t

do now.[G#7]Thinkin’ ’bout the things we used to [C#]do.[D]

#3.[D]I still can hear the jukebox softly playin’.
And the face I see each day belongs to [A]you.
Though there’s [D]not a single sound and there’s
no[G]body else around.
Well, it’s [D]just me thinkin’ of the [A]things we used to [D]do.

CHORUS:
Thinkin’ ’bout [A]things..like a walk in the park.[D]Things..like a kiss in the dark.[A]Things..like a sailboat ride..[D]what about the night

we cried?[G]Things..like a lover’s vow..[D]things that we don’t

do now.[A]Thinkin’ ’bout the things we used to [D]do.

OUTRO:
And the [A]heartaches are the friends I’m talkin’ [D]to.
You got me [A]thinkin’ ’bout the things we used to [D]do.[A]Starin’ at the lonely ave[D]nue..(Fade.)

A sixties smash from Kraziekhat.

Ngoài xem hợp âm bài hát này bạn có thể xem thêm nhiều hợp âm các bản nhạc khác tại đây: Gaubongre.com/am-nhac.

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề hợp âm Guitar bài Hợp âm: Things – Dean Martin – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát.

#Hợp #âm #Dean #Martin #cảm #âm #tab #guitar #ukulele #lời #bài #hát

bảng hợp âm bài Hợp âm: Things – Dean Martin – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát

Hình ảnh liên quan đến chủ đề hợp âm bài Hợp âm: Things – Dean Martin – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát

Hợp âm bài hát Hợp âm: Things - Dean Martin - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Hợp âm bảng nhạc Hợp âm: Things – Dean Martin – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát

Ngoài xem thông tin liên quan đến âm nhạc, bài hát, hợp âm bạn cũng có thể xem thêm một số mẫu gấu bông chúng tôi cung cấp tại đây: https://gaubongre.com.

READ  Hợp âm bài hát Để Anh Bên Em | Trang chord #1 Việt Nam

Mong rằng những thông tin này mang lại giá trị cho bạn, xin chân thành cảm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *