Hợp âm bài hát Hợp âm: I’m Above – Mad Season – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát | Trang web cung cấp hợp âm số 1 Việt Nam

Có phải bạn đang muốn tìm hợp âm bài hát Hợp âm: I’m Above – Mad Season – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát phải không? Có phải bạn muốn tìm chord những bài hát mới ra mắt phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé

Bảng hợp âm bài Hợp âm: I’m Above – Mad Season – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát | Trang web cung cấp chord số 1 Việt Nam.

Date: Fri, 20 Oct 95 10:15:50 -0500
From: Dennis Kruep
Subject: TAB: Mad Season
>>
>>
>I’M ABOVE:
>
> E


>---------------------;-0-0---0---0-0-----|
>---------------------;-0-0---0---0-0-----|
>-2-----2-------------;-0-0---0---7-0-----|
>-2-----2---2---------;-2-2---5---7-7-----|
>-1--x--1---1-------5-;-2-----5---7-7-----|
>-0--x--0---0----5h7--;-0-----3---5-5-----|

>
>beginning
>
>
>This stuff after the semicolon is just the chords. Listen to the rhythm
>and don’t be afraid to hit the high strings to get the treble effect. In
>the recorded song, there is an acoustic guitar that doubles the electric.
>


>----------------------------------------------------------------------|
>----------------------------------------------------------------------|
>-9-9-9-9-9-----------------------9-9---9-9----------------7-----------|
>-9-9-9-9-9-----5--7---7--5-------9-9-9-9-9-----7--9-------7-----------|
>-7-7-7-7-7-----5--7---7--5-------7-7-7-7-7-----7--9---9---5-----------|
>---------------3--5---5--3---------------------5--7---7---------------|

>
>A# A E


>-----6-6-----5-5---0-------|
>-----6-6---5-5-5---0-------|
>-7---7-7---6-6-6---1-------|
>-8-8-8-8---7-7-7---2-------|
>-8-8---8---7-7-----2-------|
>-6-6---6---5-5-----0-------|

>
>Give me some time to get the solo to you: I haven’t sat down to play
>with it yet.

See also  Hợp âm bài hát Hợp âm Ông với Tôi (Tôi với Ông) - Vũ Đinh Trọng Thắng (Phiên bản 1) | Website cung cấp bảng hợp âm số 1 Việt Nam

Date: Sat, 28 Oct 1995 03:54:22 -0400 (EDT)
From: Hector the Bellybutton Lint Collector
Subject: TAB: I’m Above – Mad Season

Title: I’m Above

Artist: Mad Season

Album: Above

Transcribed by: Bill Durbin ([email protected])

Fig 1. Distorted


e -------------------------|
B -------------------------|
G -------------------------|
D -2--2--X--2---------0----|
A -2--2--X--2-----0H2------|
E -0--0--X--0---0----------|

Fig 2. Acoustic or clean electric or both (just chords.. no rhythm)

E G A A(?) A


e --0--3--0---0---0--|
B --0--0--2---0---2--|
G --1--0--2---2---2--|
D --2--0--2---2---2--|
A --2--2--0---0---0--|
E --0--3-------------|

Fig 3. Distorted


e --------------------------------------------|
B --------------------------------------------|
G --X-X-X-X-9------------X-X-X-X-9--------7---|
D --X-X-X-X-9---5-7--5---X-X-X-X-9---9-9--7---|
A --X-X-X-X-7---5-7--5---X-X-X-X-7---9-9--5---|
E --------------3-5--3---------------7-7------|

How ..feelin’ so uneasy…

Fig 4. Slightly Distorted (again, no rhythm.. just the chords)

[A#] [A] [E] [A#] [A] [E] [A#] [A] [E] [G] [F#]


e --6--5--0---6--5--0---6--5--0---3--2---|
B --6--5--0---6--5--0---6--5--0---3--2---|
G --7--6--1---7--6--1---7--6--1---4--3---|
D --8--7--2---8--7--2---8--7--2---5--4---|
A --8--7--2---8--7--2---8--7--2---5--4---|
E --6--5--0---6--5--0---6--5--0---3--2---|

I’m Above..blahblahblah……..A-bove..

Solo. Clean Electric Guitar.. listen for rhythm in song..


e ---------------------------------------------------------|
B ---------7-8--8--8-7---8-7-------------------------------|
G --9--9--9------------9-----9--7--9--7H9-9-9-9-9-9-9-7-9--|
D ---------------------------------------------------------|
A ---------------------------------------------------------|
E ---------------------------------------------------------|
e ----------------------------------------------------------------|
B ----------------------------------------------------------------|
G ----------------------------------------------------------------|
D -9-9-9-9-9-7-9-9p7-----7--7-9-7-9-7-9p7---7-9-7-9-7-9-7-9p7-----|
A -------------------10---------------------------------------10--|
E ----------------------------------------------------------------|

Here’s how it goes with the words and all…

Fig 1. – 4X

Fig 2. – 4X with variations on basic rhythm


------

E G A A? A
For clear space and soundness of mind
E G A A? A
I’ve let you play me for some time
E G A A? A
One can only recieve and retain
E G A A? A
But the lies you recite for your gain


------

Fig 1. – 2X

See also  Hợp âm bài hát Chờ thêm một đời | Trang chord #1 Việt Nam

Fig 2. – 4X with variations again


------

E G A A? A
So you rely on my faith in your kind
E G A A? A
Or rather to continue to pretend that I’m blind
E G A A? A
You say I made your life a living hell
E G A –Pause–
And yet still let me pay you when I fell


------

Fig 3. – 4X


------

How is it you’re feeling so uneasy?
How is it that I feel fine?
Life reveals what’s dealt through seasons
Circle comes around each time
I’ve been blessed with eyes to see this
Behind the unwholsome truth you hide
Bite to remind the bitten, bigger
Mouth repaying tenfold wide


------

Fig 4. – 1X


------

A# 4X A 3X E
I’m a—–bove[A#A#]Over [A#]you [A#]I’m [A]stan[A]ding [A]ab[E]ove[A#]Clai[A#]ming [A#]unc[A#]ond[A]it[A]io[A]nal l[E]ove[G]Ab[F#]ove


------

Fig 2. – 2X random picking/strumming thru chords With Solo

Fig 2. – 4X with rhythm variations again…


------

E G A A? A
Try to keep bad blood in the past
E G A A? A
Never thought a chance, a chance it would last
E G A A? A
I have strength enough enough to forgive
E G A –Pause–
I desire peace where I live


------

Fig 3. – 4X w/same Fig 3. Lyrics, only last four lines are said first

See also  Lời bài hát ​te pongo mal (prendelo) - Kali Uchis; Jowell Y Randy | Trang lyric nhạc #1 Việt Nam

Fig 4. – 3X w/same Fig 4. Lyrics

That’s it.. hope you enjoy… send all flames, modifications, comments,
additions, virgin sacrifices, large sums of money, etc etc……
to ME, Bill Durbin. ([email protected])

Ngoài xem hợp âm bài hát này bạn có thể xem thêm nhiều hợp âm các bản nhạc khác tại đây: Xem thêm hợp âm ở đây.

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề chord bài Hợp âm: I’m Above – Mad Season – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát.

#Hợp #âm #Mad #Season #cảm #âm #tab #guitar #ukulele #lời #bài #hát

hợp âm nhạc bài Hợp âm: I’m Above – Mad Season – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát

Hình ảnh liên quan đến chủ đề chord bài Hợp âm: I’m Above – Mad Season – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát

Hợp âm bài hát Hợp âm: I'm Above - Mad Season - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Hợp âm bảng nhạc Hợp âm: I’m Above – Mad Season – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát

Ngoài xem thông tin liên quan đến âm nhạc, bài hát, hợp âm bạn cũng có thể xem thêm một số mẫu gấu bông chúng tôi cung cấp tại đây: Xem nhiều tin tức hữu ích tại đây.

Mong rằng những thông tin này mang lại giá trị cho bạn, xin chân thành cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.