Hợp âm bài hát Hợp âm: Hey Joe – Deep Purple – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát | Trang cung cấp chord số 1 Việt Nam

Có phải bạn đang muốn tìm hợp âm bài hát Hợp âm: Hey Joe – Deep Purple – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát phải không? Có phải bạn muốn tìm chord những bài hát mới ra mắt phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé

Bảng hợp âm bài Hợp âm: Hey Joe – Deep Purple – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát | Trang web cung cấp chord số 1 Việt Nam.

(Roberts)
From “Shades of Deep Purple”, 1968

h hammer on
p pull off
/ slide up
slide down
x mute

!!! This tablature may not to be totally correct, because it’s only my interpretation
of this song and it was also very difficult to transcribe it !!!

Organ solo arranged for guitar:

E|—12h13p12—-12——-7-8-10h12p10—-10—————|
B|————15———————–13——————|
G|——————-9x———————–7x———–|
D|——————-9x———————–7x———–|
A|——————-7x———————–5x———–|
E|———————————————————|
E|—5-7-8h10p8—-8—-10-12-13-15-13-10-12h13p12—-12—|
B|————–12———————————15——|
G|——————-5x————————————|
D|——————-5x————————————|
A|——————-3x————————————|
E|———————————————————|

Guitar solo (1st version):

E|——————————————–|
B|——————————————–|
G|—–4—–4-5-7-5h7p54—4-5p4—4——–|
D|—2—–7—————7——-7———-|
A|——————————————–|
E|——————————————–|
E|———————————————————|
B|—/10-12-12-12-12-12-12-12-12-12-10h12p10-9————-|
G|———————————————-5-7-/9-9—|
D|———————————————————|
A|———————————————————|
E|———————————————————|

READ  Hợp âm bài hát Hợp âm Lâu Chưa Gặp Em - Thái Đinh (Hợp âm cơ bản) | Trang cung cấp hợp âm Guitar số 1 Việt Nam
[G] [G] [F] [F] [F] [F] [F/G] [F] [E]

E|————————————–|
B|—3x–3x—–1-1-1-1-1/3-1-0———|
G|—4x–4x—–2-2-2-2-2/4-2-1———|
D|—5x–5x—–3-3-3-3-3/5-3-2———|
A|—5x–5x—–3-3-3-3-3/5-3-2———|
E|—3x–3x—–1-1-1-1-1/3-1-0———|
Keyboard solo: ——-

Guitar solo (2nd version):

E|——————————————|
B|——————————————|
G|—–4——4x-5x-/7x-5x-5x-4-5-4—4—–|
D|—2—–7x———————–7——-|
A|——————————————|
E|——————————————|
E|———7-8-7-7p5—5h7p5—————————————-|
B|—7h8h9———–7——-5————————————–|
G|—————————–4-4-4-4h5h7p5-/7-7-7-7-7-7-5-5p4—–|
D|——————————————————————|
A|——————————————————————|
E|——————————————————————|

…and some some incomprehensible tones (I think they’re not very important)

And the part with singing:

[C] [G]Hey Joe[D] [A] Where you going with that [E]gun in your hand

E|—————–|
B|—————–|
G|—————–|
D|——-0—5-2—|
A|—0h2—2——-|
E|—————–|

Guitar solo (3rd version):

E|—————————————–|
B|—————————————–|
G|—–4—–4-5-7-5h7p74—4h5p4—4—–|
D|—2—–7—————7——-7——-|
A|—————————————–|
E|—————————————–|
E|—/5-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-7-5———–|
B|—————————————-5-5—–|
G|————————————–7———|
D|————————————————|
A|————————————————|
E|————————————————|

[G] [G] [F] [F] [F] [F] [F/G] [F] [E]

E|————————————–|
B|—3x–3x—–1-1-1-1-1/3-1-0———|
G|—4x–4x—–2-2-2-2-2/4-2-1———|
D|—5x–5x—–3-3-3-3-3/5-3-2———|
A|—5x–5x—–3-3-3-3-3/5-3-2———|
E|—3x–3x—–1-1-1-1-1/3-1-0———|

Ngoài xem hợp âm bài hát này bạn có thể xem thêm nhiều hợp âm các bản nhạc khác tại đây: Xem thêm hợp âm bài hát tại đây.

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề hợp âm nhạc bài Hợp âm: Hey Joe – Deep Purple – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát.

#Hợp #âm #Hey #Joe #Deep #Purple #cảm #âm #tab #guitar #ukulele #lời #bài #hát

bảng hợp âm bài Hợp âm: Hey Joe – Deep Purple – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát

Hình ảnh liên quan đến chủ đề hợp âm nhạc bài Hợp âm: Hey Joe – Deep Purple – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát

Hợp âm bài hát Hợp âm: Hey Joe - Deep Purple - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Hợp âm bảng nhạc Hợp âm: Hey Joe – Deep Purple – cảm âm, tab guitar, ukulele – lời bài hát

Ngoài xem thông tin liên quan đến âm nhạc, bài hát, hợp âm bạn cũng có thể xem thêm một số mẫu gấu bông chúng tôi cung cấp tại đây: Cho xem thêm thông tin tại đây.

READ  Hợp âm bài hát Hợp âm: Silenced by the Night - Keane - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát | Trang web cung cấp hợp âm số 1 Việt Nam

Mong rằng những thông tin này mang lại giá trị cho bạn, xin chân thành cảm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *