Hợp âm bài hát Chord: River of Love – Rick Price – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele | Website cung cấp hợp âm nhạc số 1 Việt Nam

Có phải bạn đang muốn tìm hợp âm bài hát Chord: River of Love – Rick Price – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele phải không? Có phải bạn muốn tìm chord những bài hát mới ra mắt phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé

Bảng hợp âm bài Chord: River of Love – Rick Price – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele | Trang cung cấp bảng hợp âm số 1 Việt Nam.


-----------------------------------------------------------------------------

RIVER OF LOVE – Rick Price


-----------------------------------------------------------------------------

Tabbed by: Rogan
E-mail: [email protected]

See also  Hợp âm bài hát Hợp âm Tôi Mất Người Yêu - Hamlet Trương (Phiên bản 1) | Trang cung cấp hợp âm số 1 Việt Nam

Tuning: Standard

I couldn’t find chords for this song anywhere so I just threw this together.
Hopefully if anyone knows better they can post the amendments. Cheers for reading, and
I hope you enjoy.

CHORDS:
I think Rick uses these base chord formations (and does a lot of swanky stuff around
them). You can drop the low E to D and barre straight across the bottom three strings if
you like.

[E5] [D5] [C] [B7] [A5] [G5]


e|---x-----x-----0-----2-----x------x---------|
B|---5-----3-----1-----0---- 10-----8---------|
G|---4-----2-----0-----2-----9------7---------|
D|---2-----0-----2-----1-----7------5---------|
A|---2-----0-----3-----2-----7------5---------|
E|---x-----x-----x-----x-----x------x---------|

I personally find the following formations a bit easier (or nicer) for accompaniment
purposes (C and B7 remain unchanged):

[Em] [Dsus2] [A5] [G5]


e|---0-----0-------5-----3---------|
B|---0-----3-------5-----3---------|
G|---0-----2-------x-----x---------|
D|---2-----0-------7-----5---------|
A|---2-----0-------7-----5---------|
E|---0-----x-------x-----x---------|

In the chorus you can slide the C up to Dadd11 if you like, that works just fine. I
just prefer the Dsus.


-----------------------------------------------------------------------------
[Verse 1]:

[E5]When I’m in trouble; [D5] When I’m sinking [E5]down[E5]Caught up in this struggle; [D5] Stuck out on the wrong side of [E5]town[E5]Lord I know You won’t forsake me; [D5] You help me rise a[E5]bove[E5]Let Your Spirit t[C]ake me down; [B7] To the river of lo[E5]ve

[Bridge]:[A5]Wash [G5]my s[E5]oul in Your water[A5]Turn me ar[E5]ound
And I[A5]’ll sur[G5]render [E5]all like I oughta[C]When I go d[B7]own

[Chorus]To the river of [C]lo-o[D5]ve
River of [C]lo-o[D5]ve
Take me [C]down, down d[B7]own
To the river of l[E5]ove

[Verse 2]:[E5]Dip my hands in Your water; [D5] So cool and cl[E5]ear[E5]Pouring down from the altar; [D5] There’s healing h[E5]ere[E5]Lord I know You won’t forsake me; [D5] You help me rise a[E5]bove[E5]Let Your Spirit t[C]ake me down; [B7] To the river of lo[E5]ve

[Bridge] [Chorus] [Bridge] [Chorus]
See also  Lời bài hát The Day You Went Away - Nhạc Nước Ngoài | Website lyric nhạc #1 Việt Nam

Ngoài xem hợp âm bài hát này bạn có thể xem thêm nhiều hợp âm các bản nhạc khác tại đây: Xem thêm tại đây.

See also  Hợp âm bài hát Hợp âm Bức Họa Đồng Quê - Ánh Tuyết (Phiên bản 1) | Trang web cung cấp hợp âm nhạc số 1 Việt Nam

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề chord bài Chord: River of Love – Rick Price – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele.

#Chord #River #Love #Rick #Price #tab #song #lyric #sheet #guitar #ukulele

bảng hợp âm bài Chord: River of Love – Rick Price – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele

Hình ảnh liên quan đến chủ đề bảng hợp âm bài Chord: River of Love – Rick Price – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele

Hợp âm bài hát Chord: River of Love - Rick Price - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Hợp âm bảng nhạc Chord: River of Love – Rick Price – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele

Ngoài xem thông tin liên quan đến âm nhạc, bài hát, hợp âm bạn cũng có thể xem thêm một số mẫu gấu bông chúng tôi cung cấp tại đây: Gaubongre.

Mong rằng những thông tin này mang lại giá trị cho bạn, xin chân thành cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.