Hợp âm bài hát Chord: Just Beneath the Chords – Sara Lov – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele | Website cung cấp bảng hợp âm số 1 Việt Nam

Có phải bạn đang muốn tìm hợp âm bài hát Chord: Just Beneath the Chords – Sara Lov – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele phải không? Có phải bạn muốn tìm chord những bài hát mới ra mắt phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé

Bảng hợp âm bài Chord: Just Beneath the Chords – Sara Lov – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele | Trang cung cấp hợp âm nhạc số 1 Việt Nam.

NOTE – TUNED DOWN HALF A STEP

Am – x02210
Em – 022000
G – 320003[F]Dm [-]- [133211]xx0321
C – x32010
Cmaj7 – x22010

Intro – Am

[Am]Notice,
How the hand that [Em]touches,
Is full of [G]needles,
But you don’t [F]feel t[G]hem.

[Am]Notice,
How you never [Em]feel it,
How you never [G]see it,
Until you [F]pass [G]it.

[Dm] You don’t need a [G]key,
To [C]know me and my t[Am]horns.[Dm] You will [G]find me,[Em]Just beneath the [Am]chords.[Dm] It was given to [G]me,
And I [C]couldn’t love [Cmaj7]anything [Am]more.[G][F]It was given to [G]me.

READ  Hợp âm bài hát Làm Người Luôn Yêu Em | Trang chord #1 Việt Nam

Instrumental – Am Em G F G

[Am]Notice,
How the star that [Em]shines us,
It burns and [G]blinds us,
Wherever we [F]move.[G] [Am]Notice,
How you love the [Em]blindness,
The burn re[G]minds you,
That you can [F]feel t[G]oo.

[Dm] You just need to [G]sleep,
To [C]know me, to know [Am]more.[Dm] You will [G]find me,[Em]Just beneath the [Am]chords.[Dm] It was given to [G]me,
And I [C]couldn’t love [Cmaj7]anything [Am]more.[G][Dm] It was given to [G]me,
And I [C]couldn’t love [Cmaj7]anything [Am]more.[G][F]It was given to [G]me.[C]

Ngoài xem hợp âm bài hát này bạn có thể xem thêm nhiều hợp âm các bản nhạc khác tại đây: Xem tại đây.

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề hợp âm bài Chord: Just Beneath the Chords – Sara Lov – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele.

#Chord #Beneath #Chords #Sara #Lov #tab #song #lyric #sheet #guitar #ukulele

chord bài Chord: Just Beneath the Chords – Sara Lov – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele

Hình ảnh liên quan đến chủ đề chord bài Chord: Just Beneath the Chords – Sara Lov – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele

Hợp âm bài hát Chord: Just Beneath the Chords - Sara Lov - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Hợp âm bảng nhạc Chord: Just Beneath the Chords – Sara Lov – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele

Ngoài xem thông tin liên quan đến âm nhạc, bài hát, hợp âm bạn cũng có thể xem thêm một số mẫu gấu bông chúng tôi cung cấp tại đây: Gaubongre.

Mong rằng những thông tin này mang lại giá trị cho bạn, xin chân thành cảm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *