Hợp âm bài hát Chord: A Thousand Bees – Sara Lov – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele | Website cung cấp bảng hợp âm số 1 Việt Nam

Có phải bạn đang muốn tìm hợp âm bài hát Chord: A Thousand Bees – Sara Lov – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele phải không? Có phải bạn muốn tìm chord những bài hát mới ra mắt phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây nhé

Bảng hợp âm bài Chord: A Thousand Bees – Sara Lov – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele | Trang web cung cấp hợp âm nhạc số 1 Việt Nam.

Beautiful song by Sara Lov
Noticed nobody tabbed it so thought id have a go 🙂
First tab so constructive criticism welcome x

[E] How sweet is [Am]the revenge
When [G]you don’t want it anym[C]ore?[E] How meaningl[Am]ess the defense
When [G]you’re not fighting anym[C]ore?

[E] I’ve given [Am]up the wanting,
H[G]ow it seems to want me[C] still.[E] Like lovers w[Am]anting others,
D[G]ancing on the lovers[C]’ hill.

[E]Photographs, beautiful [Am]photographs.[G]Can’t go back, can’t [C]take it back.[E]Photographs, beautiful [Am]photographs.[G]Can’t go back, can’t [C]take it back.

[E] To see a y[Am]ounger girl like me[E] With eyes all [Am]wide and wandering,[E] Will she a[Am]waken just like me?[E] A thousand [Am]bee stings covering[E] A heart that [Am]doesn’t need their wings.

READ  Lời bài hát The Fay - Worlds Beyond | Trang lyric nhạc #1 Việt Nam

You st[E]ung me, you s[Am]tung me.
You st[E]ung me, you s[Am]tung me.
You st[E]ung me, you s[Am]tung me.
You st[G]ung me, you s[C]tung me.

[E]Photographs, beautiful [Am]photographs.[G]Can’t go back, can’t [C]take it back.[E]Photographs, beautiful [Am]photographs.[G]Can’t go back, can’t [C]take it back.[E]Photographs, beautiful [Am]photographs.[G]Can’t go back, can’t [C]take it back.

[E] How sweet is [Am]the revenge
When [G]you don’t want it anym[C]ore?

Ngoài xem hợp âm bài hát này bạn có thể xem thêm nhiều hợp âm các bản nhạc khác tại đây: Xem thêm nhiều bảng hợp âm nhạc tại đây.

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề hợp âm nhạc bài Chord: A Thousand Bees – Sara Lov – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele.

#Chord #Thousand #Bees #Sara #Lov #tab #song #lyric #sheet #guitar #ukulele

hợp âm bài Chord: A Thousand Bees – Sara Lov – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele

Hình ảnh liên quan đến chủ đề hợp âm nhạc bài Chord: A Thousand Bees – Sara Lov – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele

Hợp âm bài hát Chord: A Thousand Bees - Sara Lov - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Hợp âm bảng nhạc Chord: A Thousand Bees – Sara Lov – tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele

Ngoài xem thông tin liên quan đến âm nhạc, bài hát, hợp âm bạn cũng có thể xem thêm một số mẫu gấu bông chúng tôi cung cấp tại đây: Xem thêm thông tin tại đây.

Mong rằng những thông tin này mang lại giá trị cho bạn, xin chân thành cảm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *